Zawiadomienie z dnia 12.03.2024 r. o unieważnieniu postępowania dot. zapytania ofertowego 1/2024 z dnia 26.01.2024 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki informuje, że na podstawie pkt. XVI ust. 5 unieważnia postępowanie dot. zapytania ofertowego nr 1/2024 z dn. 26.01.2024 r. pn.: „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-1929” wpisanego do rejestru zabytków, znak: rn-rs/4010-79/08 pod nr. rej. A-263, usytuowanego na działce nr ewid. 533, obręb: 0016 Leszczewek, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2023/7612/PolskiLad.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące powyższego przedsięwzięcia zostanie powtórzone w najbliższym czasie.

Zawiadomienie z dn. 12.03.2024 r.