Władze

  1. Prezes – Anna Renowicka
  2. Wiceprezes – Lech Sadowski
  3. Skarbnik – Tadeusz Rurak
  4. Sekretarz – Jagoda Małyszko
  5. Członek Zarządu – Jan Rudzki