Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. „Zabezpieczenie i 1 etap rewitalizacji schroniska Nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia, z lat 1928-29” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

 

Zapytanie_ofertowe_2_PTTK_Kulwieciowka

Zał–nr-1-Formularz-ofertowy-1

Zał–nr-2a-Wzór-umowy

Zał–nr-2b-Wzór-umowy

Zał–nr-3-Klauzula-RODO

Zał–nr-4-Zaświadczenie_wizja_lokalna

Zał–nr-5a-wykaz-wykonanych-robót

Zał–nr-5b-wykaz-wykonanych-robót

Opis badań architekt. Schroniska PTTK w St. Folwarku cz.I

Opis badań architekt. Schroniska PTTK w St. Folwarku cz.II

Decyzja_konserwatorska